Nederlands Engels Duits Zweeds Zweeds Zweeds
De IJssel Coatings BV
Wij zijn producent van lakken, composieten en kleurpasta.
Voorwaarden

De informatie welke De IJssel Coatings BV verstrekt op deze Website berust op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en is correct op de dag van publicatie.

 

Hoewel De IJssel Coatings BV zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt De IJssel Coatings dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

 

De IJssel Coatings BV aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van onze Website en de daarop verstrekte informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze Website.

 

Klik hier voor onze verkoopvoorwaarden.

 

Voor het openen van de verkoopvoorwaarden heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden via deze link.

 

De IJssel Coatings BV aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor het volgens de op deze Website gepubliceerde informatie vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen.

 

Enkele van deze invloeden kunnen zijn aard en conditie van het oppervlak, kwaliteit van de voorbehandeling, klimatologische condities tijdens applicatie en kwaliteit van vakmanschap. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. De IJssel Coatings BV is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

 

Wij proberen onze producten, diensten en informatie continue te verbeteren. Wij zijn daarom ten alle tijde geïnteresseerd in uw reactie. Uw suggesties voor verbetering horen wij daarom graag.